ISLAMONLINE.sk – Dôvody vzniku a zhodnotenie roku 2014

0

Najväčšia facebooková stránka zaoberajúca sa islámom a muslimami v Českej republike a na Slovensku IslamOnline.sk spustila v tomto roku svoju oficiálnu internetovú stránku ISLAMONLINE.sk.

Projekt ISLAMONLINE.sk síce funguje len od júna 2014, no koniec roka je dobrou príležitosťou zhodnotiť uplynulé mesiace.

Iný pohľad

Za spustením projektu ISLAMONLINE.sk stál predovšetkým pocit, že väčšina toho, čo sa v našich médiách objavilo o muslimskom svete a o isláme vôbec, bolo nepresné, prekrútené či nepochopené.

Na jednej strane je viditeľná jasne populistická tendencia spájať všetko islamské s radikalizmom, násilím a utrpením. Nejde pritom len o krajnú pravicu či neonacistov, ale neraz sa pridávajú i bulvárne a tzv. mainstreamové médiá.

Na druhej strane sú zdanlivo odborné články a novinárske analýzy navodzujúce dojem objektivity tým, že teroristické a násilné činy jasne a zreteľne označujú za skutky radikálov. Upozorňujú, že nemožno zovšeobecňovať a že väčšina muslimského sveta takéto konanie odsudzuje.

Zároveň však nepriamo vytvárajú predstavu, že pravda by mala byť kdesi uprostred. Dojem, že síce väčšina muslimov sú takí ľudia, ako všetci ostatní, ale v ich náboženstve je predsa len niečo, čo ich brzdí, čo ich nabáda k spiatočníckemu chovaniu a čo by nemali „brať až tak vážne“.

ISLAMONLINE.sk – Dôvody vzniku a zhodnotenie roku 2014Ani jeden z týchto postojov podľa nás nie je správny. Islám, pokiaľ je chápaný správne, nie je dôvodom zaostalosti a už vôbec nie teroru a útlaku. Islám chápaný tak, ako ho vysvetľuje väčšina muslimských učencov, motivuje človeka byť prospešným pre svoje okolie, pre spoločnosť i pre samého seba.

To, že príklad toľkých muslimov tomu nezodpovedá, nesvedčí o kríze islámu, ale o kríze muslimov, parafrázujúc slová islamského mysliteľa Tariqa Ramadana: Reformu nepotrebuje islám, reformovať sa musia muslimovia.

Občas sa síce objaví úvaha či rozhovor, ktorý pozitívnym spôsobom vybočuje z radu, no vždy nám chýbalo objektívne a relevantné médium, ktoré by takýto postoj zastrešovalo. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si ho sami.

„Čo iní ignorujú, my zdôrazňujeme“

Myslíme si, že slovenský a český čitateľ si zaslúži mať prístup k vyváženému spravodajstvu. Sledujúc dianie na Západe, ale i v muslimskom svete, však pociťujeme zjavnú nevyrovnanosť správ o isláme a muslimoch v médiách na Slovensku a v Českej republike.

Neraz bývajú publikované lokálne a z celosvetového hľadiska prakticky bezvýznamné informácie, ako napríklad kuriózne výroky ojedinelých muslimských duchovných alebo príklady drobnej muslimskej kriminality, zvyčajne prezentované, ako postoj a norma správania pre všetkých muslimov. Naopak iné, významovo oveľa dôležitejšie udalosti, bývajú často prehliadané.

V našich médiách sa napríklad vôbec neobjavilo odsúdenie vrážd zo cti Radou pakistanských duchovných, ktorá združuje vysokopostavených náboženských predstaviteľov z celej krajiny, ani stretnutie popredných muslimských hnutí v Malajzii, ktoré diskutovali o potrebe rešpektovania demokratickej súťaže a väčšej účasti žien v politike.

Sme presvedčení, že takéto informácie sú dôležité a relevantné pre každého, kto sa k téme islámu a muslimov vyjadruje.

Prinášať takéto správy je jedným z dôležitých cieľov projektu ISLAMONLINE.sk. Práve na to naráža i slogan portálu: Čo iní ignorujú, my zdôrazňujeme.

Keď treba reagovať

V neposlednom rade sa čas od času objavujú zdanlivo okrajové, no svojim zavádzaním čitateľov významné pripomienky, ktoré neraz ostávajú bez reakcie.

V novembri napríklad redaktor Karol Sudor pre Projekt N napísal, že slovenskí muslimovia mlčia o radikáloch z hnutia ISIL, hoci Islamská nadácia na Slovensku vydala stanovisko odsudzujúce ich konanie už v auguste 2014.

Ďalším z cieľov ISLAMOLNINE.sk je preto upozorňovať na takéto zavádzanie a vyvracať ho. V júni sme takto napríklad písali o nedorozumeniach objavujúcich sa v súvislosti s kresťankou odsúdenou na smrť v Sudáne, či o mesiac neskôr o výrokoch českého prezidenta na adresu muslimov.

Dobrý začiatok

Nový portál pre nás nebol krokom do neznáma. Už viac ako päť rokov prevádzkujeme najväčšiu facebookovú stránku o isláme a muslimoch u nás,IslamOnline.sk a roky predtým sme pravidelne aktualizovali portál IslamWeb.sk.

Napriek tomu bol pre nás rok 2014 dôležitým, pretože nová stránka nám dala oveľa širšie možnosti, ako IslamWeb.sk alebo Facebook. Časť z týchto možností sme využili, ale je toho ešte veľa, čo máme v pláne.

Redakcia IslamOnline.sk

Zdieľať