Autor Katarína Marinová

Katarína Marinová vyštudovala sociálnu prácu a filozofiu. Ako sociálna pracovníčka začínala v Lige za ľudské práva, kde sa venovala integrácii žiadateľov o azyl a utečencov. Neskôr dokončila doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, počas ktorého pracovala na témach z oblasti filozofie jazyka a politickej filozofie. Momentálne opäť pracuje v Lige za ľudské práva.