Nový portál poskytuje migrantom všetko, čo potrebujú vedieť pred príchodom na Slovensko

0

Informácie sú v piatich jazykoch a okrem Slovenska sú k dispozícii aj pre 7 ďalších krajín.

Migranti smerujúci na Slovensko majú už asi dva mesiace k dispozícii nový online nástroj, ako sa zorientovať v byrokracii, ktorá je s príchodom a pobytom na Slovensku spojená.

Projekt Podunajský kompas ponúka na jednom mieste v piatich jazykoch súhrnné informácie o príchode podmienkach na pobyt, vzdelávaní, práci, zdravotnej starostlivosti, možnostiach výučby slovenského jazyka, ale aj o každodennom živote  na Slovensku a v ďalších krajinách.

Slovenskú časť projektu pripravuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV s finančnou podporou Programu EÚ Dunajská stratégia. Platforma vznikla v rámci projektu DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) spolufinancovaného fondmi Európskej Únie ERDF a IPA.

Postupy, kontakty aj tlačivá

Okrem Slovenska sa do projektu zapojilo tiež Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Českú republiku, Srbsko a Maďarsko. Informácie o Slovensku sú k dispozícii v slovenčine, angličtine, vietnamčine, srbčine a ukrajinčine.

„V každej tematickej oblasti sú popísané jednotlivé kroky, uvedené priame kontakty na jednotlivé inštitúcie a online dostupné tlačivá a formuláre,“ popisuje službu tím projektu DRIM na Slovensku.

„Užívatelia sa jednoduchým spôsobom môžu orientovať v sieti verejných poskytovateľov služieb, dozvedieť sa o svojich právach na pracovisku, v zdravotníctve a sociálnom systémom,“ dodávajú tvorcovia a pripomínajú, že stránka obsahuje aj zrozumiteľné návody, ako postupovať na úradoch či aké formuláre použiť.

Výhodou takejto súhrnnej služby je i to, že každý, kto uvažuje nad cestou do jednej z vybraných krajín, si môže pred cestou porovnať podmienky pobytu, bývania, práce a štúdia v jednotlivých krajinách a vybrať si tú z krajín, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám.

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply