Súčasťou návštevy bola prednáška, ochutnávka orientálnych sladkostí a prehliadka modlitebne.

Centrum Córdoba v nedeľu navštívili žiaci Gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave s vyučovacím jazykom maďarským.

Stredoškoláci si vypočuli základné informácie o muslimskej komunite na Slovensku, jej históriu, demografiu a aktivity. Súčasťou návštevy bola ochutnávka tradičných arabských a tureckých sladkostí, prehliadka modlitebne a voľná diskusia.

Centrum Córdoba navštívili žiaci bratislavského gymnázia

Žiaci počas návštevy ochutnali tradičné orientálne sladkosti a absolvovali prehliadku muslimskej modlitebne.

Trojdňový program

Návšteva bola súčasťou trojdňového programu zameraného budovanie pozitívneho postoja k diverzite a slobode v Európe.

Súčasťou programu boli tiež tematické prednášky, folklórne vystúpenie či prehliadka Starého mesta. „Počas podujatia budú zastúpené rôzne jazyky a kultúry, ktoré sú nositeľmi tradičných hodnôt jednotlivých národov,“ uvádza projekt na svojej Facebookovej stránke.

Návštevy študentov v priestoroch kultúrneho centra Córdoba nie sú ničím výnimočným.  Islamská nadácia na Slovensku popri besedách a prednáškach na školách dlhodobo poskytuje možnosť prehliadky kultúrneho centra a modlitebne.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Zdieľať