Muslimovia tvoria necelých 15 percent vo väčšinovo čínskom, no etnicky pestrom mestskom štáte.

Zvolenie prvej ženy do funkcie prezidentky Singapuru je prelomovým bodom v dejinách tohto malého štátu.

Halimah Yacobová v singapurskom parlamente od roku 2001 zastupovala malajskú komunitu, v rokoch 2011 až 2012 bola ministerkou a od roku 2013 predsedníčkou parlamentu. Do funkcie prezidentky bola zvolená v septembri 2017.

Halimah Yacobová je po viac než 45 rokoch prvou prezidentkou pochádzajúcou z početnej muslimskej malajskej komunity v krajine. Doposiaľ jediným prezidentom, ktorý reprezentoval malajské obyvateľstvo Singapuru, bol do roku 1970 Yusuf Ishaq.

Tradícia multikulturalizmu

Jej voľba je dôsledkom záujmu vlády o zachovania harmónie v krajine, v ktorej etnicky dominujú Číňania, no nachádza sa v nej tiež početná malajská a indická komunita.

Po vymenovaní za prezidentku Yacobová poďakovala svojím podporovateľom a vyhlásila, že tento deň je veľkým okamžikom v dejinách Singapuru, ktorý sa jasne prihlásil k svojmu multietnickému a multináboženskému odkazu.

Novovymenovaná prezidentka Halimah Yacobová, ktorá sa hrdo hlási k islámu a nosí hidžáb sa vyjadrila, že je „prezidentkou všetkých bez ohľadom na rasu, jazyk alebo náboženstvo.“

Titulná foto: ROBINSON NIÑAL JR./PRESIDENTIAL PHOTO, Wikimedia Commons

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply