Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny.

Arabský jazyk patří k pěti světovým jazykům s nejvíce mluvčími a po celém světě jej užívá okolo 400 milionů lidí. Je také jedním z nejstarších dodnes užívaných jazyků a jeho písmo má výraznou estetickou hodnotu.

Arabština, jak je známo, od dob Maurů významně ovlivnila španělštinu. Méně už se ovšem ví, kolik běžně užívaných anglických slov jsou svým původem vlastně také výpůjčky z arabštiny. Britský The Independent sestavil žebříček třinácti nejznámnějších.

1. Alkohol

Jedním z nejdůležitějších slov arabského původu je v anglickém jazyce slovo alkohol. Pochází z arabského názvu al-kuhl, kterým Arabové označují uhlíkový stín na oči.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Alex Ranaldi, Flickr, CC

Díky tomu, že tento typ kosmetického přípravku se vyráběl extrahováním a destilací z minerálů, evropští chemikové začali následně jakýkoli produkt destilace označovat jako alkohol. Takto přišel ke svému jménu i „alkohol z vína“, tedy líh, který vznikne destilováním vína.

2. Algebra

Název této matematické disciplíny pochází z arabského al-džabr, které označovalo „opětovné spojení zlomkových částí“ a tento termín byl poprvé užit v arabsky psaném matematickém díle z 9. století.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Dominik Wagner, Flickr, CC

Jeho autorem byl al-Chawárizmí, z jehož jména vznikl další matematický termín: algoritmus.

3. Artičok

V klasické arabštině byl znám pod názvem al-haršafa. V arabském dialektu španělské Andalusie bylo toto slovo místními mluvčími zkomoleno na al-karšufa.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Mike Mozart, Flickr, CC

Odtud jej převzala v podobě artichaut i francouzština, italština přejala podobu carciofo, španělština alcachofa a angličtina artichoke.

4. Cukrovinka (angl. candy)

Slovo kand označovalo krystalizovanou šťávu cukrové třtiny a odtud Američané převzali i svůj výraz candy.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Andrew Malone, Flickr, CC

Původně pochází ze sánskrtu a do arabského jazyku bylo převzato přes perštinu.

5. Káva

V Arábii, kam se káva dostala z východní Afriky, byla nazývána kahwa. Od Arabů kávu převzali Turci a s ní i její jméno v modifikované podobě kahve.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Jorge Cancela, Flickr, CC

Odtud ji převzali i Italové. V Itálii vešla ve známost jako caffè. Nakonec dospěla káva i do Británie, kde jí říkají coffee.

6. Bavlna (angl. cotton)

Tato rostlina se původně vyskytuje v Indii a ve Střední a Jižní Americe.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Kimberly Vardeman, Flickr, CC

7. Sklad (angl. magazine)

Toto slovo pochází z arabského machzin znamenajícího skladiště.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Kit Carruthers, Flickr, CC

Do anglického jazyka se dostalo přes francouzský výraz magasin s významem „prodejna“. Francouzi ho přejali od Italů, kteří toto slovo přejali přímo z arabštiny.

8. Matrac

Spát na poduškách byl ve skutečnosti původní arabský vynález.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Adrian Black, Flickr, CC

Kdyby nebylo arabského výrazu matrah, označujícího místo, kam se skládaly podušky, Evropané by nikdy nedospěli k výrazu pro matrac, který se k nám dostal přes latinské materatium přes italštinu až do anglické podoby slova mattress.

9. Pomeranč (angl. orange)

Toto ovoce původně pochází z jižní a východní Asie. Pomeranče byly známy pod sánskrtským názvem naranga. Jejich jméno přejala perština v podobě narang, která se dále dostala do arabštiny jako narandž. Arabští obchodníci přivezli pomeranče do Španělska, kde vešly ve známost jako naranja.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Vladimir Agafonkin, Flickr, CC

Z tohoto pojmenování vzniklo starofrancouzské un norenge a následně i novější varianta une orenge a z této novější podoby převzali svůj orange také mluvčí angličtiny.

10. Safari

Safari je svahilské slovo pro výpravu, proto je také spojováno s africkou savanou a loveckou turistikou.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Joe Turco, Flickr, CC

Nicméně svahilský výraz byl přejat z arabského slova safar znamenajícího „cestu“.

11. Pohovka (angl. sofa)

Arabský výraz suffá označuje „vyzdvihnutou, koberci vystlanou část místnosti, kde lidé sedávají.“

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: brendajos70, Flickr, CC

Přes turečtinu se toto slovo dostalo i do angličtiny v podobě sofa.

12. Cukr (angl. sugar)

Arabští obchodníci dovezli cukr do západní Evropy a nazývali ho sukkar. (Původně je i toto slovo přejímkou a pochází ze sánskrtského výrazu šarkara).

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: minjungkim, Flickr, CC

13. Nula (angl. zero)

Italský matematik Fibonacci představil koncept nuly Evropanům ve 13. století. Vyrůstal v severní Africe a naučil se zde arabskému výrazu sifr, znamenajícímu prázdnotu či prázdné místo.

Těchto 13 běžně užívaných anglických slov jsou svým původem výpůjčky z arabštiny

Foto: Public domain

Tento výraz pak latinizoval do podoby zephrum, z čehož v italštině vzniklo slovo zero. Z arabštiny si Fibonacci vypůjčil výraz proto, že římské číslice „nulu“ vyjádřit nedokázaly. V dnešní době jsou číslice, které používáme, obecně známy jako „arabské“.

Text původně publikoval britský The Independent. Titulní foto: Public domain

Zdieľať

Leave A Reply