Kniha o migrantoch pred érou internetu a Európanoch, ktorí neboli vždy v Novom svete vítaní.

Utečenci, obavy, ktoré ich príchod vyvoláva a utečenecká kríza v jej celosti patria k najsledovanejším politicko-spoločenským udalostiam posledných dvoch rokov. Svojim dosahom ovplyvnili výsledky volieb, no zasiahli aj každodenné životy jednotlivcov či celých skupín.

„Príslušníci najbohatšej vrstvy Američanov vnímajú prúd prisťahovalcov z chudobných regiónov Európy ako nebezpečenstvo, jednak pre demokraciu v USA všeobecne, jednak pre vlastné bohatstvo a bezpečnosť.“
Martin Pollack – Americký cisár, Absynt 2016, str. 25

Migrácia tých, ktorí sa rozhodli opustiť domovy a hľadať šťastný život, však nie je len doménou internetovej doby. Existovala už od nepamäti. A rovnako vždy bola aj predmetom obáv, ktoré príchod migrujúcich (cudzích) ľudí vyvolával v domácej spoločnosti.

Kniha rakúskeho historika, spisovateľa a prekladateľa Martina Pollacka (n. 1944) Americký cisár (Masový útek z Haliče) sa zameriava na obdobie konca 19. storočia, kedy masová vlna sociálno-ekonomickej migrácie z Európy zasiahla Spojené štáty Americké.

Vojny a chudoba vždy vyháňali ľudí z miest, v ktorých sa narodili. Zároveň z ich neľahkej životnej situácie a zo strachu tých, ktorí sa obávajú príchodu chudobných z iných svetov, ťažili rôzni špekulanti. Aj preto sa Pollack v knihe o migrácii Stredoeurópanov sústredil na oba aspekty.

Na viac než dvesto stranách a v dvadsiatich ôsmych kapitolách prináša rôznorodé príbehy ľudí – mladých i starých, mužov aj žien, priekupníkov, policajtov, agentov lodných spoločností a politikov, ktorí sa v rôznych častiach dnešného Poľska, Slovenska a Ukrajiny roky priživovali na beznádeji a snoch tých, ktorí hľadali šťastie. Nevyhýba sa však ani popisu sklamaní, ktoré postretlo tých, ktorí sa do Nového sveta dostali, no nenašli tam svoju „šťastnú hviezdu“ a uverili zvodom prefíkancom a podvodníkov.

„Postup práce v oboch prípadoch je podobný: prehovoriť dôverčivých prostých jednotlivcov, nasľubovať im hory doly, najmä že sa konečne zbavia chudoby a v cudzine nájdu bohatstvo a šťastie. Tak sa verbujú emigranti aj dievčatá. Mnohí obchodníci s bielym mäsom robia zároveň pasákov, alebo vlastnia bordely, takže držia v rukách všetky tromfy.“
Martin Pollack – Americký cisár, Absynt 2016, str. 41

Biznis so šťastím

Opisované príbehy až príliš často končili nešťastne. Korupcia a kupliarstvo boli a dodnes sú súčasťou osudov ľudí na úteku a Pollack veľmi živo opisuje osudy všetkých aktérov, ktorí svojim putovaním, prevádzaním, predávaním a zamestnávaním participovali na migrácii z prahu modernej doby.

Bez povšimnutia nenechal ešte jeden fenomén, ktorý je spojený s utečeneckou vlnou (krízou) z prelomu 19. a 20. storočia. Je ním postupný vzostup antisemitizmu. Podobne, ako ostatné negatívne reakcie späté s migráciou, aj stredoeurópsky antisemitizmus tej doby predznamenáva aktuálny vývoj. Islamofóbia – reakcia na migráciu – je de facto antisemitizmom 21. storočia.

V Pollackovej knihe sa môžeme dočítať o mnohých negatívnych menách, ktorými boli v tej dobe častovaní židia. „Ty židovský vyciciavač, ty parazit, ty svrab“ sú len niektorými z mnohých.

O autorovi

Martin Pollack je súčasný rakúsky historik, spisovateľ, publicista, prekladateľ a Stredoeurópan s citom a porozumením pre všetky komplikácie, nuansy a rozmanitosti tohto regiónu. Narodil sa v roku 1944, na sklonku druhej svetovej vojny v hornorakúskom Bad Halle.

Do vienka hneď dostal zaujímavý rodinný príbeh, s ktorým sa vyrovnával až do dospelého veku. Výsledkom bol román Mŕtvy v bunkri (2004), ktorý vyvolal mimoriadny ohlas, keďže v ňom okrem príbehu vlastného otca – nacistu – o ktorého minulosti sa dozvedel až v dospelosti, presvedčivo a kriticky vykreslil rakúsku mentalitu a stále živé dedičstvo nacizmu, s ktorým sa spoločnosť dostatočne presvedčivo nevyrovnala.

Pollack vyštudoval východoeurópske štúdiá a slavistiku. Niekoľko rokov žil v bývalej Juhoslávii a Poľku, kde pôsobil predovšetkým ako novinár. Na vlastnej koži zažil socialistickú autokratickú diktatúru v Poľsku, najmä po tom, ako sa snažil objektívne informovať o poľských štrajkoch a hnutí Solidarita na začiatku 80. rokov minulého storočia.

Známy je tiež prekladmi kníh slávneho poľského vojnového reportéra Ryszarda Kapuścińského, ktorý ho v mnohom významne ovplyvnil. Autorsky sa venuje beletristickému spracovaniu literatúry faktu, v ktorej sa zameriava na nacistickú a totalitnú minulosť strednej Európy, vysťahovalectvo, zabudnuté menšiny, konfliktné regióny a ľudský osud v pohnutých obdobiach dejín regiónu.

Židia a muslimovia (ale aj migranti z muslimských krajín kresťanského vierovyznania) boli a sú obviňovaní za chudobu, za choroby i za stratu pocitu bezpečia a sú za to nenávidení. Sú to oni, na ktorých si domáca spoločnosť vylievala svoj hnev a frustráciu.

V čase, keď migrovali Slováci, taktiež neboli vždy vítaní s otvorenou náručou. V kontraste s tvrdeniami súčasných politikov, ktorí odmietajú pomáhať utečencov, ale vyzdvihujú prínos a potenciál Slovákov migrujúcich na Západ v minulosti, Pollack prináša neskreslenú realitu danej doby.

„Odpor voči rastúcemu množstvu prisťahovalcov rástol aj v Amerike,” píše. Aj Slováci boli totiž podľa záznamov a rozprávaní, ktoré cituje, v Amerike považovaní „za podozrivých aliens s neznámym jazykom a čudnými zvykmi.“

Pollackova kniha je naozaj bohatou zbierkou osudov jednoduchých ľudí, bytostne spojených s utečeneckou vlnou. Okrem pútavo popisovaných príbehov je aj dôkazom toho, že odpor voči tým, ktorí mali menej šťastia ako my, sa nestratil, ale stále prebýva v nás.

plus1.2Klady

Beletristickou formou spracovaná reportáž o migrácii, ktorá hneď upúta čitateľa, umožní mu precítiť pocity a utrpenie ľudí na ceste za šťastím a umožní pochopiť mnohé aspekty súčasnej utečeneckej krízy.

minus1.2Zápory

Živo a plasticky poňaté rozprávanie o chudobe, ponížení, podlosti a zneužívaní utečencov, ale i o nenaplnených nádejach, môže zmeniť romantické predstavy o vysťahovalectve zo strednej Európy.

Slovenský preklad knihy Martina Pollacka Americký cisár vydalo vydavateľstvo Absynt v roku 2016. Možno ju nájsť vo väčšine slovenských kníhkupectiev. Titulná foto: ISLAMONLINE.sk

Zdieľať

Leave A Reply