Účastníci z viac ako 30 krajín sa stretli v čase rastúcej islamofóbie v Európe.

Po konferenciách v Kijeve, Sarajeve, Viedni či Bratislave sa už po siedmykrát konala Muslimsko-Židovská konferencia (Muslim-Jewish Conference, MJC).

Tento rok sa stretnutie uskutočnilo v Berlíne pod patronátom Ministra zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Dr. Franka-Waltera Steinmeiera

MJC je nezárobková organizácia založená na dobrovoľníckej práci, ktorá sa snaží o vytvorenie spoločného rešpektu medzi muslimami a židmi. Zakladateľom MJC je Ilja Sichrovsky narodený v Berlíne, vychovávaný v židovskej rodine vo Viedni.

Many participants meet the proverbial ‘other’ for the first time at the MJC

Photography by Daniel Shakedd | www.danielshaked.com

Posted by Muslim Jewish Conference on 9. august 2016

Siedmy ročník prišiel veľmi dusnej atmosfére. V čase, keď ľudstvo zaslepuje nenávisť či rasizmus a domáci aj zahraniční politici plánujú stavať múry (či už ozajstné alebo tie v našich mysliach), sa v Berlíne stretlo asi 140 mladých muslimov, židov a hŕstka predstaviteľov ďalších náboženstiev – nazvaných jednoducho priatelia, aby spoznali tých druhých.

Účastníci z viac ako 30 rozličných krajín mali spoločne stráviť nasledujúci týždeň v Berlíne za sprísnených bezpečnostných podmienok. Zúčastnení boli zaradení na základe svojich prihlášok do šiestich komisií, ktoré pozostávali v priemere z približne 20 účastníkov a dvoch až troch vedúcich komisií.

Spoločne strávený čas

Komisie boli zamerané na rozličné témy: „My a oni“ – skúsenosť s marginalizáciou, Umenie a kultúra, Historické naratívy, Transformácia konfliktov, Náboženstvo a moc a Projektová komisia.

Okrem denného programu v rámci komisií, čakal na účastníkov bohatý program. Po prvotnom „lámaní“ stereotypov a spoločnej večeri zažili židovský Šabat, boli svedkami muslimskej piatkovej modlitby a navštívili pamätné miesto koncentračného táboru Sachsenhausen.

Posted by Muslim Jewish Conference on 13. august 2016

Súčasťou programu boli i workshopy zamerané na medzináboženské rozdiely a „učenie“ sa základných pojmov ako šabat či ramadán, ale i workshopy o vnútronáboženských rozdieloch, kde účastníci diskutovali „so svojimi“, čiže muslimovia s muslimami a židia so židmi.

V Bratislave s Islamskou nadáciou

V roku 2012 sa konal tretí ročník Muslimsko-Židovskej konferencie (Muslim-Jewish Conference-MJC) v Bratislave za prítomnosti a predstaviteľov židovskej a muslimskej komunity na Slovensku. Islamskú nadáciu na Slovensku reprezentoval doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

Od pondelka do piatku prebieha v Bratislave tretí ročník medzinárodnej Muslimsko-židovskej konferencie. Členmi…

Posted by IslamOnline.sk on 12. júl 2012

 

Zdieľať

Leave A Reply