Stanovisko Islamskej nadácie na Slovensku k výberu migrantov podľa náboženskej príslušnosti

1

Slovensko je podľa svojej ústavy krajina demokratická a podľa náboženskej príslušnosti obyvateľov väčšinovo kresťanská. No vyberať si, komu pomôžeme a komu nie, na základe jeho vierovyznania, nie je ani demokratické, ani kresťanské.

Muslimovia bývajú často neprávom obviňovaní z neférového postoja k ľudom vyznávajúcim iné náboženstvo. Keď Islamská nadácia na Slovensku v minulosti vyzývala členov svojej komunity na pomoc ich spoluobčanom zasiahnutým povodňami, či aby prispievali na obnovu Tatier spustošených kalamitou, alebo keď sme vyzývali na pomoc v zahraničí, ako napríklad obetiam zemetrasenia na väčšinovo kresťanskom Haiti, nikdy by nás nenapadlo nepomôcť niekomu preto, že sa hlási k inému náboženstvu. O to viac nás trápi, keď dnes vidíme, ako čelní predstavitelia našej krajiny nechcú pomôcť niekomu preto, že nie je kresťan.

Pomoc ľuďom zasiahnutým povodňami na Slovensku

V priebehu mája a júna zastihli niekoľko oblastí na Slovensku a v okolitých štátoch nezvyčajne intenzívne povodne. Niekoľko ľudí už prišlo o život a stovky ostali bez domova a sú odkázaní na pomoc blízkych, štátu a humanitárnych organizácií.

Verejnú zbierku vyhlásilo hneď niekoľko organizácií. Dve najväčšie z nich – Červený kríž a Človek v ohrození rozdeľujú pomoc pre celé územie Slovenska. Okrem toho pôsobí väčší počet lokálnych organizácií a združení v jednotlivých oblastiach. Ponúkame Vám stručný prehľad, kde a akým spôsobom môžete prispieť na pomoc obyvateľom postihnutým povodňami prostredníctvom dvoch hlavných humanitárnych organizácií… (čítajte ďalej).

Vyhlásenie v súvislosti s prírodnou katastrofou vo Vysokých Tatrách

S ľútosťou a hlbokým smútkom sme sledovali zábery po ničivej smršti, ktorá postihla Národný park TANAP a celú oblasť Vysokých Tatier. Rozsah škôd, ktoré zanechala víchrica v spomínanej lokalite sú nevyčísliteľných rozmerov…

Zapojiť sa do záchranných prác a prispievať do finančných zbierok, ktoré vyhlásili dôveryhodné inštitúcie je občianskou povinnosťou každého z nás. A preto apelujeme na všetkých občanov a predovšetkým na muslimov žijúcich na Slovensku a v Čechách, aby poskytovali všestrannú pomoc a aktívne sa podieľali na záchrane a obnove postihnutých oblastí (čítajte ďalej).

Výzva na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti

V utorok 12. januára popoludní postihlo Haiti ničivé zemetrasenie. Má sa za to, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie v regióne za posledných 200 rokov.

Islamská nadácia na Slovensku zverejnila informácie o tom, ako možno pomôcť postihnutým obyvateľom na svojich svojich stránkach na facebooku a zároveň prostredníctvom tejto správy vyzýva všetkých, ktorí sú schopní pomôcť, aby tak urobili či už zaslaním spomínanej SMS, alebo využitím niektorého z nato určených bankových účtov… (čítajte ďalej).

Je smutné, že teraz, keď má Slovensko možnosť urobiť správnu vec, jeho vedúci politickí reprezentanti taktizujú, váhajú a sú ochotní ísť proti vlastnému kultúrnemu dedičstvu – pomoci blížnemu bez ohľadu na jeho vierovyznanie, pôvod či farbu pleti.

Zároveň však vyjadrujeme presvedčenie, že toto nie je postoj väčšiny Slovákov, ktorí v sebe majú ochotu a ľudskosť a sú pripravení podať pomocnú ruku.

V Bratislave 23. júna 2015

Islamská nadácia na Slovensku
Portál ISLAMONLINE.sk

info@islamweb.sk
+421 944 560 161

Zdieľať