Iniciatíva za zlepšenie stravovania na školách myslí i na vegetariánov a ľudí z odlišných kultúr

1

V januári 2013 vznikla v Martine iniciatíva, ktorá si dala za cieľ zlepšiť stravovanie v slovenských školských a iných verejných jedálňach a prispôsobiť ho ako moderným zdravotným poznatkom, tak potrebám detí a ľudí rozličných kultúr a náboženstiev.

Skupina ľudí okolo redaktora Milana Šišmiša sformovala s podporou viacerých slovenských i zahraničných odborníkov, občianskych aktivistov, združení i ľudí podnikajúcich v oblasti výživy občiansku iniciatívu, ktorá dostala názov Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie.

Rozhovor: Milan Šišmiš: Riešením stravovania na školách by mohol byť fínsky či „dubajský“ model

V uplynulom období združenie zorganizovalo viacero diskusných stretnutí za účasti odborníkov na výživu zo Slovenska i zahraničia, v komunikácii s nimi, zodpovednými pracovníkmi príslušných ministerstiev a ich orgánov definovali základné požiadavky iniciatívy.

V Martine sformulovali hlavné body

Hlavné požiadavky iniciatívy boli zverejnené 30. mája 2013 (symbolicky v predvečer Medzinárodného dňa detí), kedy sa v Martine konala medzinárodná konferencia o strave a stravovaní. Stanovisko slovenských a niektorých zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu bolo následne publikované na portáli Changenet.sk, kde môže iniciatívu ktokoľvek podporiť a vyjadriť sa k nej.

Fakt, že ide o tému, ktorá slovenskej verejnosti nie je ľahostajná, dokazujú podnetné komentáre, ktoré pribúdajú aj po roku od zverejnenia stanoviska, ako tiež množstvo podporných hlasov, ktorých je už viac ako tisíc.

Iniciatíva neušla ani pozornosti médií (informovala o nej okrem iných Tlačová agentúra SR, regionálna sekcia denníka SME či nedávno portál Aktuality.sk) a podporili ju tiež viacerí slovenskí politici.

Iniciatíva za zlepšenie stravovania na školách myslí i na vegetariánov a ľudí z odlišných kultúr

Iniciatívu, ktorá má umožniť väčší výber v školských jedálňach, podporil aj poslanec NR SR a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.
Mesto Martin, martin.sk

K iniciatíve sa môžu ľudia pripojiť na internete

Iniciatíva vo svojom stanovisku, ktoré je možné podporiť na portáli Changenet.sk, požaduje novelizáciu vyhlášky Ministerstva školstva o stravovaní na školách a v predškolských zariadeniach, ako i ďalších predpisov týkajúcich sa stravovania vôbec.

Jej cieľom je dosiahnuť, aby sa aj na Slovensku stalo samozrejmosťou či už v školských jedálňach, škôlkach, štátnych podnikoch, nemocniciach alebo väzniciach vybrať si napr. stravu diétnu či bezmäsitú (vegetariánsku, vegánsku), ako aj stravu rešpektujúcu kultúrne či náboženské cítenie a požiadavky rodín i jednotlivcov, teda aj jedlá bez bravčového mäsa, či halal alebo kóšer stravu (stravu zodpovedajúcu muslimským, resp. židovským náboženským predpisom).

V stanovisku je uvedené, že dnes platné predpisy „znemožňujú slobodný výber stravy občanom (…), ktorí sú odkázaní na stravovanie v týchto zariadeniach, pričom z rozličných (etických, ekologických, náboženských, zdravotných či iných) dôvodov sa doma stravujú a v príslušných zariadeniach chcú stravovať inak“.

Iniciatívu podporila aj Islamská nadácia na Slovensku

V čase formulovania svojho stanoviska predstavitelia Martinskej iniciatívy oslovili aj Islamskú nadáciu na Slovensku (INS), ktorá túto túto myšlienku uvítala a vydala podporné stanovisko.

V ňom konštatuje, že „súčasná slovenská legislatíva v oblasti stravovania v predškolských, školských a ďalších stravovacích zariadeniach neponúka žiadne možnosti, ani alternatívne riešenia, ktoré by vyhovovali špecifikám stravovacích návykov niektorých náboženských menšín.“

INS ďalej pripomína, že stravovanie muslimov a židov má viacero spoločných znakov a to nielen, pokiaľ ide o zákaz konzumácie bravčového mäsa, ale i v oblasti rituálnej porážky zvierat. Preto je napríklad pre muslimov automaticky povolené i kóšer jedlo.

Pokiaľ ide o výhliadky na zmeny v oblasti stravovania a napr. aj dostupnosti halal resp. kóšer jedla v školských jedálňach, INS verí, že vďaka spomínanej iniciatíve vzniknú aj na Slovensku legislatívne podmienky, ktoré zohľadnia špecifické stravovacie zvyklosti konkrétnych jednotlivcov, rodín či skupín obyvateľov, teda aj muslimov.

Text zostavila redakcia ISLAMONLINE.sk. Pán Šišmiš ho doplnil o niekoľko faktických údajov.

Zdieľať