Autor Riada Asimovic Akyol

Riada Asimovic Akyol je doktorandka mezinárodních vztahů na univerzitě Galatasaray v Istanbulu. Je také přispěvatelkou Al-Monitoru a dalších publikací.

Názory
1
Jak můžeme zastavit vraždy ze cti?

Změna konceptu cti a lepší porozumění vlastní víře může pomoci vraždy ze cti zastavit. Znepokojující případy extrémního násilí proti ženám po celém světě se dostali na světlo pozornosti v několika uplynulých týdnech. Vražda Farzany Parvín v Pákistánu obrátila pozornost k…