Autor Jaroslav Drobný

Jaroslav Drobný

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. vyučuje dejiny a kultúru Arabov, moderné dejiny arabských krajín, islám a jeho dejiny na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na arabskú stredovekú cestopisnú a geografickú literatúru, zaoberá sa aj kresťanskými komunitami v arabských krajinách a muslimskými v Európe.

Téma
0
Islám u nás existoval už v stredovekom Uhorsku

Napriek názoru, že islám sa na územie Uhorska dostal až počas osmanskej expanzie, v Uhorsku boli muslimovia už niekoľko storočí predtým. Kupci a obchodníci muslimského pôvodu navštevovali už Veľkú Moravu, no až s príchodom staromaďarských kmeňov sa v strednej Európe…