Výskum SAV: 54,4 % Slovákov nechce bývať vedľa muslimov

0

Slováci podľa prieskumu sociologického ústavu SAV dôverujú cirkvám najmenej od roku 1991.

Na Slovensku sa veľká väčšina občanov hlási ku katolíckej cirkvi, avšak napriek tomu výskum SAV ukázal, že v roku 2017 dôverovalo cirkvám iba 34,5 % respondentov, čo je najmenej od roku 1991. Rovnako nízku dôveru majú tiež slovenské súdy a celý právny systém. Omnoho horšie ešte dopadlo hodnotenie pre vládu a politické strany.

V decembri zverejnil Sociologický ústav SAV výsledky zo spoločného európskeho výskumu, ktorý bol zameraný na hodnotové orientácie Európanov. Keďže išlo o výskum, ktorý sa približne v deväťročných cykloch opakuje, bolo možné porovnať to, ako sa v priebehu času menili názory našej spoločnosti na rôzne spoločenské oblasti a fenomény.

Muslimov za susedov nechceme

V otázkach zameraných na otázku koho respondenti považujú za neželaných susedov sa výrazne negatívne prejavili dopady politických kampaní a vymyslených správ, namierených proti menšinám, migrantov a vylúčeným komunitám.

Medzi rokmi 1991 až 2008 postupne klesal počet tých, ktorí by nechceli za suseda muslima, žida, Róma alebo príslušníka inej rasy. V prípade muslimov bol ten pokles z 26 % na približne 20 %. Avšak tzv. utečenecká kríza, ktorej sa chopili extrémisti a bulvárne média spolu so všeobecným nárastom islamofóbie v našej spoločnosti spôsobili, že v roku 2017 nechcelo muslima za suseda až 54,4 % respondentov.

Rovnaký trend sa prejavil aj v prípade prisťahovalcov a zahraničných robotníkov, keď v roku 2008 bolo voči nim negatívne naladených menej než 20 % populácie, v roku 2017 to bolo už viac než 43 % respondentov. K politikom, ktorým sa nepáčia migranti na Slovensku, sa najnovšie pridal aj líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič, ktorému vadia už aj Srbi pracujúci na Slovensku.

V prípade židov narástla neochota mať ich za susedov z necelých 10 % (2008) na súčasných 22,7 %. Podobne sa to prejavilo aj v postojoch k ľuďom inej rasy zaznamenali nárast na dnešných 26,5 %. Výskum SAV potvrdil výsledky iných štúdií o tom, že na Slovensku pribúda tých, ktorí by za svojho suseda nechceli mať niekoho, koho nepovažujú za člena svojej rasy, vierovyznania alebo etnickej skupiny.

Nedôvera v inštitúcie

Výskum SAV poodhalil aj ďalšie zaujímavé fakty o slovenskej spoločnosti. Ukazuje sa, že od roku 1991 sa udržuje približne rovnaký počet tých, ktorí sa hlásia k nejakej cirkvi alebo viere. Počet veriacich sa pohybuje okolo 70 % populácie.

Na druhej strane dôvera v cirkvi kontinuálne klesá. V roku 1999 im dôverovalo skoro 65 % respondentov, avšak v najnovšom výskume to bolo len 35 % opýtaných. Veľmi nízka dôvera je aj k médiám (39 %), slovenskému parlamentu (38 %), k súdom a právnemu systému (33 %), vláde (30 %) a politickým stranám (19 %).

Napriek očakávaniam, že ľudia dnes nie len využívajú, ale aj dôverujú sociálnym sieťam sa ukázalo, že im v skutočnosti dôveruje len 24 % respondentov.

Titulná foto: Cristian Iohan Ştefănescu, Flickr, CC

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply