86 percent Slovákov je proti imigrácii z krajín mimo EÚ

0

Odpor voči migrácii rastie v celej Európe. Takú mieru, ako na Slovensku, však podľa eurobarometra nedosiahol nikde.

Slováci sa len zriedka ocitnú na prvých miestach európskych štatistík. Okrem korupcie, v ktorej nám dnes patrí druhé miesto, sme skoro s prehľadom ovládli už len rebríček antiimigrantských postojov.

Pred týždňom sa v Budapešti konala odborná konferencia zameraná na tému utečeneckej krízy a nárastu vplyvu a podpory nacionalistických ideí v stredoeurópskom regióne. Konferenciu organizovali maďarské mimovládne organizácie a okrem zástupcov Poľska, Slovenska, Slovinska a Chorvátska sa jej zúčastnili zástupcovia maďarských inštitúcií.

Predstaviteľ analytického inštitútu Political Capital prezentoval štatistické údaje o postojoch verejnosti k migrácii v strednej a východnej Európe v kontexte výsledok celoeurópskeho výskumu, realizovaného Európskou komisiou (eurobarometer).

Porovnanie ukázalo, ako sa medzi novembrom 2014 a novemberom 2015 v krajinách strednej Európy negatívne nálady voči migrantom posilnili. Kým v novembri 2014 v rámci krajín strednej Európy bolo „veľmi negatívne“ voči migrantom naladených v priemere len 24 % obyvateľov, tak v novembri 2015 už tento priemer stúpol na 44 %. Tých, ktorých postoj je „skôr negatívny,“ sa hodnota pohybuje v priemere okolo 30 %.

Slovensko na chvoste

Celoeurópsky priemer (EÚ 28) sa pritom od strednej Európy výrazne líši. Priemerná hodnota „veľmi negatívne“ pohybovala v rozmedzí 21 % (2014) až 24 % (2015). V niektorých krajinách je len 20 % (Nemecko; 2014 a 2015), či dokonca 8 % (Švédsko; 2014 a 2015).

Percentuálny podiel obyvateľov vybraných štátov EÚ, ktorý na otázku: „Ako vnímate imigráciu z krajín mimo EÚ“ odpovedali „čiastočne negatívne“ a „veľmi negatívne“

graf

Z pohľadu európskych postojov k migrantom stojí za zmienku situácia na Slovensku. Napriek faktu, že Slovenskú republiku reálne v rokoch 2014 a 2015 nepostihla masívna vlna migrácie (ako Maďarsko, Rakúsko či Nemecko), postoj Slovákov sa kategórii „veľmi negatívny“ medziročne zvýšil z 25 % na 49 %.

Keď k tomu pripočítame ľudí, ktorý svoj prístup označili za „skôr negatívny,“ dostávame sa na hodnotu z 74 % v roku 2014 a až na 86 % o rok neskôr, čo je vôbec najvyššia hodnota v posudzovaných štátoch.

Titulná foto: Sýrski utečenci vo Viedni, Josh Zakary, Flickr, CC BY-NC 2.0

Zdieľať

Leave A Reply