Novinár Denníka N nás požiadal o vyjadrenie k menovaniu bývalého predsedu KDH Jána Figeľa za osobitného veľvyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody.

Chcel by som Vás poprosiť o postreh Islamskej nadácie k tomu, že post splnomocnenca Európskej komisie pre otázky náboženskej slobody pripadne Jánovi Fígeľovi. Je pán Fígeľ dobrý voľba a čím by sa podľa Vás mal prioritne zaoberať?

To, že tento post pripadne Jánovi Fígeľovi, nie je vôbec prekvapením, ak uvážime, že to bol on, kto inicioval vytvorenie tejto funkcie (január 2016) a taktiež o jej dôležitosti presviedčal predstaviteľov európskych ľudovcov (marec 2016).

Spôsob kreovania úradu splnomocnenca, ako aj to kto presadzoval jeho vzniku, nevytvárali priestor pre iných kandidátov. Ján Fígeľ bol jediný a mal byť jediný kandidát. Komisia pravdepodobne nehľadala iného, resp. lepšieho. Z celého procesu je zjavné, že si ho Ján Fígeľ pripravoval ako plán B v prípade volebného neúspechu v parlamentných voľbách.

Za povšimnutie však stojí črtajúca sa agenda nového splnomocnenca, ktorá obsahovo nekorešponduje s názvom. Zo slov iniciátora a jediného adepta na tento úradnícky post vyplýva, že úrad sa bude cielene zameriavať na pomoc náboženských menšín žijúcich mimo Európskej únie.

Rovnako i fakt, že nový splnomocnenec bude podliehať pod úrad eurokomisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Nevena Mimicu, svedčí o tom, že jeho pôsobnosť bude mimo EÚ a nijako neovplyvní oblasť náboženských slobôd v rámci EÚ, tobôž nie náboženských menšín v EÚ či na Slovensku.

Ochrana náboženských slobôd vo svete je nesporne záslužnou agendou, úrad, ktorý vzniká na pôde Európskej komisie a má vo svojom pomenovaní náboženské slobody, by sa mal však primárne zaoberať zlepšovaním právneho prostredia v Európe a v členských krajinách EÚ.

Navyše pán Fígeľ nikdy nebol na Slovensku, ani počas svojho pôsobenia na poste eurokomisára známy tým, že by sa zasadzoval za ochranu náboženských slobôd. Aj preto by sme si na tomto poste vedeli predstaviť množstvo iných, kvalifikovanejších ľudí.

Titulná foto: European People’s Party, Flickr, CC BY 2.0

Zdieľať