S Dr. Bahattinem Çiftçiem se setkali Novináři z Arabi21.

Když vstoupíte do pokoje syrských pacientů v nemocnici Dr. Ersin Arslan v tureckém Gaziantepu, upoutá vaši pozornost personál hovořící beduínským nářečím arabštiny, se vší pokorou se věnující syrským pacientům, kteří v pokoji odpočívají. Potom zjistíte, že se mezi těmito zaměstnanci nachází i Dr. Bahattin Çiftçi, kardiochirurg, který u syrských pacientů provedl již stovky operací srdce.

Jeden z pacientů na pokoji, který se redakci portálu Arabi21 představil jako Abú Muhammed, poté, co jej tento turecký lékař odoperoval, vyprávěl: „Byl jsem přijat do Turecka kvůli léčbě, protože jsem nesehnal patřičnou lékařskou péči a dostupné nemocnice v oblasti na sever od Halabu (Aleppa) jsou nyní jen provizorní polní a nemohly mne přijmout. Oddělení kardiochirurgie je až zde, proto jsem se rozhodl jít do Turecka.“

„Když jsem přijel do nemocnice Dr. Ersin Arslana, byl můj stav již velmi špatný. Odborný lékař z personálu nemocnice jen narychlo provedl nezbytné testy a vyšetření, aby diagnostikoval mou chorobu a určil způsob léčby. Potom jsem byl převezen na lůžkové oddělení kardiochirurgie k urychlenému chirurgickému zákroku,“ dodává Abú Muhammed.

„Zpočátku jsem vůbec nevěděl, co se okolo mě děje, byl jsem velmi vyděšený. Turecky nerozumím ani slovo. Co mi však dávalo úsměv na rtech i přes bolesti a co mi pomáhalo překonat strach, byl jeden lékař, hovořící arabským beduínským dialektem, který mne osobně přijal, choval se velmi srdečně a laskavě a jeho úsměv mi vléval naději,“ chválí ošetřujícího lékaře Abú Muhammed.

Operovaný pacient dále vypráví, jak chtěl tureckému lékaři poděkovat „skromným dárkem,“ ale dr. Bahattin si jej odmítl převzít a trval na tom, že bylo povinností pomoci jeho bratřím z utlačovaného a vyháněného národa. Nabídl mu, že spolu zůstanou v kontaktu i nadále a že do nemocnice přijde, pokud se objeví nějaké komplikace. Nadále udržuje kontakt i s dalšími pacienty, propuštěnými z nemocnice po úspěšném provedení chirurgického zákroku a pomáhá jim i poté, aniž za to žádá jakoukoli protislužbu.

Novináři z Arabi21 se s Dr. Bahattinem setkali. Ten je přivítal v arabštině a řekl jim: „Toto je mou povinností vůči lidstvu. Lidskost neumírá, všichni jsme syny Adama a Evy, není rozdílu mezi jedním nebo druhým, nakonec jsme přece všichni lidské bytosti.“

Dr. Bahattin Çiftçi vysvětlil, že podobných případů jako Abú Muhammed byly další tři stovky. Všechny je odoperoval zdarma, naprosto bezplatně. „Všechno to byli syrští uprchlíci, rozmístění zde v oblasti Gaziantepu, někteří z nich přijeli ze Sýrie kvůli léčbě a poté se vrátili zpět.“

Dr. Çiftçi doplňuje: „Náš profesionální lékařský kodex po nás požaduje poskytnout jim stejný standard léčby jako Turkům a někdy dokonce i něco více – jsou to prchající lidé v nouzi. Díky válce přišli o mnoho nemocnic, které byly zničeny, přestaly fungovat, zemi opustilo a o azyl v jiných zemích požádalo mnoho lékařů a specializovaného perzonálu. Mnoho takových lidí je nejen v Turecku, ale i v ostatních okolních zemích sousedících se Sýrií. Turecko jim poskytuje nejlepší lékařskou péči, jakou si může dovolit, toto je naše povinnost vůči našim hostům,“ uzavírá.

Kardiochirurg také uvedl, že personál nemocnice přesměrovává většinu zákroků na syrských pacientech právě na něho, protože je vyhlášený svým příjemným přístupem a zejména pak proto, že hovoří „lámanou arabštinou“. Mnoho Syřanů také žádá, aby je i po operaci doktor Bahattin Çiftçi i dále navštěvoval na lůžku.

Titulní foto: Mustafa Öztürk, İHH İnsani Yardım, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply