Za náš strach z utečencov môžu i naše učebnice a to, ako vykresľujú „Turkov“

0

Významný dopad na náš strach z muslimských utečencov má i historická skúsenosť s Osmanskou ríšou, presnejšie spôsob, akým je toto obdobie vykresľované v klasickej slovenskej literatúre, historických knihách a dokonca i mnohých učebniciach.

„Napríklad v porovnaní s niektorými maďarskými sú dosť konzervatívne a v prípade osmanských Turkov príliš preferujú tradičnú naráciu, pomerne málo pracujú s multiperspektívnymi pohľadmi, aby predstavili aj názory druhej strany v konfliktoch,“ hovorí turkológ Gabriel Pirický. Téme sa v detailnom článku venuje denník SME.

Zdieľať