Autor John Tolan

John Tolan

John Tolan pôsobí ako profesor histórie na Univerzite v Nantes. V roku 2019 vyšla jeho posledná publikácia s názvom: Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today (Tváre Muhammada: západné vnímanie proroka islámu od stredoveku až dodnes). Publikované spoločnosťou Press Aeon Strategic Partner v spolupráci s Univerzitou v Princetone.

Názory
0
John Tolan: Muhammad ako antiklerikálny hrdina európskeho osvietenstva

Počas európskeho osvietenstva prezentovali početní autori Muhammada ako antiklerikálneho hrdinu. Šírenie Koránu a sprístupňovanie jeho prekladu verejnosti bolo v 16. storočí veľmi nebezpečné, pretože by to mohlo vyvolávať zmätok a zvádzať pravoverných kresťanov. Prinajmenšom takto znel názor radných protestantského mesta…