Autor Jerry Brotton

Jerry Brotton

Jerry Brotton je profesorem Renesančních studií na Univerzitě královny Marie v Londýně. Je autorem připravované monografie Sultan and the Queen: The Untold Story of Elizabeth and Islam (Sultán a královna: Doposud nevyprávěný příběh o Alžbětě a islámu).

Téma
0
Zapomenutá muslimská historie Anglie

Dnes, kdy politickým diskursem lomcuje protimuslimská rétorika, je užitečné připomínat si, že naše minulost je daleko více propletená, než se obecně připouští. Británie je rozdělena jako nikdy předtím. Země se otočila zády k Evropě a její panovnice začala pokukovat po…