Svet hovorí o teroristovi v Kanade. Naše elity mlčia