Pred vchod do brnenskej mešity položili bravčovú hlavu