Kategória: Téma

Téma
0
Rôzne náboženstvá na Slovensku nie sú vnímané rovnocenne. Potrebujeme kvalitnejší medzináboženský dialóg

Vnímaniu rôznych náboženstiev a ich práv praktizovať svoju vieru na Slovensku sme sa v CVEKu venovali v rámci komplexnejšieho kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu postojov majority k cudzincom. Dáta z neho ukázali, že náboženstvo je témou, ktorá v postojoch obyvateľov Slovenska rezonuje veľmi silno. Napriek deklaratívnemu sekulárnemu charakteru…

Téma
0
Teplo voňavej polievky – ramadánske varenie pre ľudí bez domova

Ramadán karím znamená v preklade štedrý Ramadán. Pôst (saum) počas 9. mesiaca islámského lunárneho kalendára je jedným z piatich pilierov islámu. Veriaci sa vtedy od úsvitu až po západ Slnka zdržiavajú nielen pitia, jedla a iných svetských radostí. Vedomý pôst kladie akcent najmä…

Téma
0
Denník peer-mediátorky, časť. 2: Muslimky, čo hýbu svetom

Nepravdivé a klamlivé názory ľudí, že žena je utláčaná, nevzdelaná alebo že prichádza o určité práva v manželskom zväzku drvivo ničia reputáciu muslimov ako aj samotné náboženstvo. Nerovnosť pohlaví je jednou z najaktuálnejších tém tejto doby. Nielen s nerovnosťou, ale aj neprávom, nevzdelanosťou a…

Téma
0
Denník peer-mediátorky, časť. 1

Počas života stretneme mnoho ľudí a ani si to neuvedomíme. Denne sa stretávame s rôznými kultúrami, náboženstvami, cez konkrétnych príslušníkov týchto kultúr a náboženstiev. Či sú starí, mladí, sympatickí alebo ani nie, odlišnej stavby tela alebo farby pleti, letmo, kútikom oka na nich…

Téma
0
Takto malo vyzerať islamské centrum v Bratislave, ktorého výstavbu mesto nepovolilo

Starosta Bratislavy Ďurkovský zamietnutie výstavby obhajoval „konfliktom medzi islamským svetom a západnou civilizáciou“. Zákon o registrácii cirkví neumožňuje muslimom organizovať svoj náboženský život v rámci vlastnej náboženskej obce. Preto slovenskí muslimovia už od pádu bývalého režimu zastrešujú svoje aktivity občianskymi združeniami…

1 2 3 10