Omar ibnu l-Chattáb

1

Omar ibnu l-Chattáb bol jedným z najbližších spoločníkov Proroka Muhammada (mier a požehnanie s ním). Po smrti Proroka a po smrti prvého muslimského kalifa Abú Barka sa práve Omar stal vodcom muslimov. Počas jeho vlády sa islamská ríša rozšírila na územie siahajúce od Líbie po Afganistan.

Omar ibnu l-Chattáb sa vyznačoval skromným životným štýlom. Dobre známa je jeho cesta do Jeruzalema, ktorú absolvoval sám so svojim sluhom. Keďže mali iba jednu ťavu, striedali sa na nej a tak sa stalo, že vo chvíli, keď vošli do Jeruzalema, sa obyvateľom mesta naskytol pohľad na vodcu islamskej ríše kráčajúceho peši popri ťave, na ktorej sa viezol jeho sluha.

Zdieľať