Omar ibnu l-Chattáb

1

Omar ibnu l-Chattáb bol jedným z najbližších spoločníkov Proroka Muhammada (mier a požehnanie s ním). Po smrti Proroka a po smrti prvého muslimského kalifa Abú Barka sa práve Omar stal vodcom muslimov. Počas jeho vlády sa islamská ríša rozšírila na územie siahajúce od Líbie po Afganistan.

Omar ibnu l-Chattáb sa vyznačoval skromným životným štýlom. Dobre známa je jeho cesta do Jeruzalema, ktorú absolvoval sám so svojim sluhom. Keďže mali iba jednu ťavu, striedali sa na nej a tak sa stalo, že vo chvíli, keď vošli do Jeruzalema, sa obyvateľom mesta naskytol pohľad na vodcu islamskej ríše kráčajúceho peši popri ťave, na ktorej sa viezol jeho sluha.

Zdieľať

Jeden komentár

Leave A Reply