Informačné centrum Bratislavy nepovedalo turistom o muslimskej modlitebni. Chyba, alebo úmysel?

0

Keď manželský pár upozornil, že o modlitebni vie, odrazu pracovníci poznali i názov ulice.

Článok bol doplnený o stanovisko turistického informačného centra.

Dnes sa bol v modlitebni Córdoba v centre Bratislavy pomodliť arabský manželský pár a podelil sa s redakciou portálu ISLAMONLINE.sk o zaujímavú skúsenosť.

Než prišli, boli sa informovať v bratislavskom turistickom informačnom centre na Klobučníckej 2, či sa v okolí nenachádza mešita alebo aspoň miesto, kde by sa mohli pomodliť.

Pracovníčka podľa ich slov bez váhania uviedla, že žiadne také miesto tu nie je. Nečakala však, že turisti si informáciu už predtým vyhľadali na internete, kde zmienku o modlitebni našli v anglickom jazyku.

Odrazu vedeli

Keď sa to dozvedela druhá pracovníčka, odrazu vedela nie len o tom, že nejaká modlitebňa je, ale dokonca poznala už i názov ulice, kde sa nachádza a vyznačila im ho perom na mape.

Kto vie, koľkých muslimských turistov takto naše informačné centrum poslalo preč, keďže najmä v posledných rokoch ich v uliciach hlavného mesta vídať čoraz viac.

Bratislava v posledných rokoch intenzívne zlepšuje informačné služby pre turistov. Vidieť to na webstránke visitbratislava.com i rôznych informačných materiáloch v cudzích jazykoch. Je preto škoda, ak toto úsilie stroskotáva na banálnych predsudkoch niektorých zamestnancov.

Stanovisko turistického informačného centra

Dotyčný pár sa do nášho informačného centra prišiel opýtať na adresu mešity v Bratislave, ktorá sa v nej podľa našich poznatkov nenachádza. Ako o tom správne informovala naša pracovníčka. Na to pán veľmi nepríjemným spôsobom reagoval vytiahnutím smartfónu s adresou údajnej modlitebne, ktorú si už predtým sám našiel a požiadal o jej lokalizáciu na mape, čo naša pracovníčka taktiež urobila. Nevidíme preto žiadne pochybenie z našej strany.

Titulná foto: Google Maps

Zdieľať