Leniví a nevzdelaní? Ťažko. Českí muslimovia sú často nadpriemerne vzdelaní a ekonomicky aktívni

0

Nová odborná publikácia o muslimoch v Českej republike obsahuje zaujímavé údaje.

Českí muslimovia sú často nadpriemerne vzdelaní a ekonomicky aktívniMuslimovia v Českej republike sú v priemere ekonomicky aktívnejší a vzdelanejší, ako zvyšok obyvateľstva. Uvádza to odborná publikácia Muslimovia v Česku, ktorú vydalo brnenské vydavateľstvo Barrister & Principal. O jej vydaní píše portál iDnes.cz.

Podľa publikácie možno medzi nadpriemerne ekonomicky aktívnych a vzdelaných zaradiť tri pätiny českých muslimov, čo je viac, než celkový  priemer v českej spoločnosti.

„Svojim profilom sa českí muslimovia viac podobajú na muslimov amerických, než na tých západoeurópskych. Americkí muslimovia taktiež vykazujú lepší vzdelanostný profil v porovnaní s americkou populáciou ako celkom. To isté platí i o ich ekonomickej aktivite,“ píše sa v knihe.

Takmer všetky

Kniha sa venuje negatívnym skúsenostiam českých muslimov v spoločnosti. Negatívne postoje verejnosti zažívajú najmä muslimky nosiace šatky, keďže je u nich náboženská príslušnosť ľahšie vizuálne identifikovateľná.

„Niektorí z respondentov čelili verbálnym útokom ako vo virtuálnom svete internetu, tak vo fyzickom priestore. Takmer všetky respondentky, ktoré nosili na verejnosti šatku, sa stretli s nadávkami alebo nepríjemnými pohľadmi (zazeraním) ostatných ľudí na ulici,“ píše sa v knihe.

„Niektorí respondenti tiež odpovedali, že boli fyzicky napadnutí,“ uvádza sa ďalej.

Titulná foto: Joe Catron, Flickr, CC BY-NC 2.0

Zdieľať