Ústredie muslimských obcí ČR vydalo prekvapivé vyhlásenie. Prečítajte si ho prví.

Poslanecká snemovňa Českej republiky bola v utorok dejiskom seminára s názvom „Máme sa báť islámu?“ Podujatie si získalo nemalú pozornosť médií najmä kvôli šokujúcemu prejavu protimulimskej aktivistky Kláry Samkovej.

Ako sme uviedli v samostatnej správe, v reakcii naň opustil sálu Snemovne turecký veľvyslanec. Od prejavu sa v krátkom čase dištancovali i niektorí českí politici a Ministerstvo zhraničných vecí.

Ústredie muslimských obcí ČR v nadväznosti na výroky Samkovej vydalo oficiálne prehlásenie, v ktorom informuje o jej minulej spolupráci práve s Islamskou nadáciou v Prahe.

Ústredie portálu ISLAMONLINE.sk prednostne poskytlo text svojho vyjadrenia. Uvádzame jeho celé znenie:

Vyjádření Ústředí muslimských obcí k debatě s názvem „Máme se bát islámu?“

Dne 18. května 2016 proběhla na půdě poslanecké sněmovny debata s výše uvedeným názvem.

Jsme otevřeni veškerým debatám, které prohlubují vztahy s veřejností. Rádi se účastníme diskuzí, protože odbourávají předsudky a nepřátelství. Tyto diskuze však musí probíhat na úrovni, ve vší slušnosti a v ovzduší tolerance. Nikoli tedy propagandou a urážením.

Mrzí nás, že včerejší debata klesla právě na takovou úroveň. Někteří řečníci převzali xenofobní rétoriku, která jistě poškozuje pověst České republiky.

Uvědomili jsme si, že vyřčené slovní útoky nesměřovaly pouze na nás, ale na každého demokraticky smýšlejícího občana, který ctí hodnoty tolerance a respektu. Nechceme ani pomyslet, co by se stalo, kdyby se podobně nenávistní lidé jednoho dne chopili v naší republice moci.

Pan Benjamin Kuras je již dlouhou dobu našim oponentem. Neustále opakuje tvrzení, že integrace muslimů v západní Evropě selhala. Přitom pravě v zemi, kde pan Kuras strávil velkou část svého života a ve které dodnes částečně žije, se primátorem Londýna, tedy hlavního města Velké Británie a zároveň největšího evropského města, stal britský muslim. Pokud právě toto není jeden z důkazů pozitivní integrace a ztotožnění se muslimů s demokratickými principy, pak už skutečně nevíme, co jiného by to mohlo dokázat.
Avšak navzdory všem těmto svým tvrzením je i pan Kuras ve svých názorech konzistentnější a nepřekračuje při objasňování svých postojů meze normální a obvyklé při demokratické diskusi.

Na rozdíl od něj JUDr. Samková, která, jak je známo, během své kariéry změnila několik politických stran, právě v této debatě ze dne 18. 5. 2016 označila islám za ideologii podobnou nacizmu a fašizmu, proti které je třeba bojovat a kterou je třeba zničit.
Sama však před lety nejednou, jak osobně tak i skrze svou advokátní kancelář, poskytla právní pomoc a rady ve velmi důležitých záležitostech i Islámské nadaci v Praze. Toto však není vše.

Paradoxně a na rozdil od jejiho včerejšího postoje k muslimům a islámu, tehdy se Dr. Samková zřekla i nároků na odměny a služby poskytla zcela zadarmo, pouze ze „sympatie“ k organizaci, která se k Islámu hlasí už přimo ve svém názvu.
Pokud si tedy stojí za svým přirovnáním islámu k totalitním diktaturám evropských dějin, měla by odsoudit samu sebe za sympatie k protidemokratickému hnutí.

Tážeme se, a možná si tuto otázku nepokládáme my sami – do jaké míry si může volič být jist, že její postoj je tentokrát tím pravdivým a konečným?

Jsme přesvědčeni, že pro podobné typy zkrachovalých politiků a političek se islám stal jen odrazovým můstkem k získání politických bodů.

Závěrem našeho vyjádření ještě jednou ujišťujeme, že skutečně vítáme každou přínosnou diskuzi a konstruktivní debatu, postavenou na principech úcty a respektu, s cílem odbourávání předsudků a bariér mezi lidmi.

V Brně 19. 5. 2016

Za Ústředí muslimských obcí
Muneeb Alrawi

Zdieľať