Utečenci z Gabčíkova sa modlili sviatočnú modlitbu so slovenskými muslimami v Bratislave

0

Utečenci u nás zatiaľ „napriek obavám“ otázku náboženského vyžitia zvládajú. Tí v Gabčíkove sa len niekoľko dní po príchode prišli pomodliť do centra Bratislavy.

V súvislosti s aktuálnou utečeneckou krízou sa na Slovensku objavujú hlasy tvrdiace, že muslimovia u nás nemajú podmienky na náboženské vyžitie a preto by sa tu necítili dobre. Toto tvrdenie býva následne použité ako argument proti prijímaniu muslimských utečencov.

V uplynulých dňoch začali do tábora v Gabčíkove v rámci dohody s Rakúskom prichádzať prví utečenci, prevažne muslimovia zo Sýrie, ktorí tu budú umiestnení počas trvania ich azylového procesu u nášho západného suseda. Aké sú v praxi ich možnosti pre praktizovanie náboženských aktivít?

Veriaci zaplnili i miestnosť na prvom poschodí chodník pred budovou

Veriaci zaplnili i miestnosť na prvom poschodí a chodník pred budovou

Vo štvrtok 24. septembra začal jeden z dvoch muslimských sviatkov, ídu l-Adha. Tento sviatok je vyvrcholením púte do Mekky a slávia ho muslimovia na celom svete.

Prvý deň sviatku začína spoločnou modlitbou. Keďže slovenskí muslimovia dodnes nemajú vlastné islamské centrum, modlili sa, ako už niekoľko rokov, v rôznych provizórnych priestoroch.

Zadajte e-mail:

21 utečencov

Tento rok miestna modlitebňa počas sviatku obzvlášť plná. Na sviatočnú modlitbu totiž prišlo i 21 utečencov z Gabčíkova, ktorí sú na Slovensku ešte len niekoľko dní. Veriacich bolo spolu toľko, že vôbec po prvýkrát sa museli niektorí modliť na zemi pred vchodom, pretože dnu sa už skrátka nevošli.

Utečenci dostali pred odchodom menšie darčeky k sviatku. Vďaka patrí najmä muslimskej podnikateľke zo Slovenska, ktorá venovala veľké množstvo nových vecí, z ktorých sme im mohli časť darovať.

Každý z utečencov dostal pred odchodom malý darček

Každý z utečencov dostal pred odchodom malý darček

Po modlitbe sa spolu s ostatnými veriacimi presunuli do kaviarne, kde pre nich bolo pripravené posedenie pri káve a zákuskoch.

V čase sviatku bola podľa údajov z médií ešte väčšina tábora v Gabčíkove prázdna. Ak však budú pribúdať, je pravdepodobné, že ich účasť na spoločných aktivitách s miestnou muslimskou komunitou bude narastať. Jednou takou sú napríklad spoločné piatkové modlitby, na ktoré už boli pozvaní taktiež.

Po modlitbe boli všetci pozvaní do kaviarne na menšiu oslavu

Po modlitbe boli všetci pozvaní do kaviarne na menšiu oslavu

Možnosti sú

Ako už Islamská nadácia na Slovensku uviedla vo vyjadrení pre redaktora The Wall Street Journal, vedenie mesta Bratislavy v minulosti opakovane zamietlo žiadosti na výstavbu oficiálneho islamského centra.

Naďalej tiež platí, že islám na Slovensku nie je registrované náboženstvo. I keď slovenská ústava garantuje právo na súkromné i verejné praktizovanie viery, niektoré práva sú podmienené registráciou.

Dôsledkom sú isté znevýhodnenia pre praktizovanie islámu na Slovensku v porovnaní s registrovanými cirkvami, na ktoré upozornila okrem iných už i správa Ministerstva zahraničných vecí USA o stave náboženskej slobody vo svete.

To však neznamená, že by miestni muslimovia nemali žiadne možnosti pre svoje náboženské aktivity. Tie usporadúvajú pravidelne, i keď v obmedzených podmienkach, a zapájať sa do nich môžu prakticky ihneď po príchode i utečenci.

Rýchle začlenenie do aktivít v rámci komunity by utečencom navyše mohlo pomôcť v ich integrácii, keďže by sa vyhli pocitu vylúčenia. Našli by si priateľov medzi ľuďmi, ktorí sú na Slovensku dobre integrovaní, majú nadpriemerné vzdelanie a bezproblémovo ovládajú jazyk, čo je o slovenských muslimoch dobre známe.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Zdieľať