Tvorca projektu Martinská iniciatíva vydal knihu o vegetariánstve. Cituje aj Islamskú nadáciu na Slovensku

0

Milan Šišmiš, jeden z vedúcich predstaviteľov iniciatívy za zlepšenie stravovania na školách známej aj ako Martinská iniciatíva, vydal knihu o vegetariánstve.

Dielo nazvané Kniha o súcite pojednáva o tradíciách a osobnostiach vegetariánstva na Slovensku i vo svete, naprieč históriou i v súčastnosti.

Autorom je Milan Šišmiš, iniciátor úsilia, ktoré sa stalo známym ako Martinská iniciatíva. Jej cieľom je zlepšiť spôsob stravovania vo verejných jedálňach na školách a v ďalších štátnych zariadeniach s cieľom vyhovieť ľuďom so špecifickými stravovacími potrebami.

Konzumácia mäsa v isláme

Autor sa v kapitole „O pôstoch a vegetariánoch – aj v muslimskom svete“ stručne venuje histórií vegetariánstva v muslimskom svete a prístupu islámu ku konzumácii mäsa.

Ten bol popísaný v stanovisku, ktorým Islamská nadácia na Slovensku pred časom Martinskú iniciatívu podporila.

Tvorca projektu Martinská iniciatíva vydal knihu o vegetariánstve. Cituje aj Islamskú nadáciu na Slovensku

Foto: INS

„[Muslimovia] majú viacero spoločných znakov v stravovaní so židmi“ cituje časť vyjadrenia nová kniha.

„Okrem toho, že nekonzumujú bravčové mäso, islám povoľuje iba konzumáciu halal mäsa (obdoba kóšer, zviera bolo zabité humánnym a rituálnym spôsobom). Výnimku tvoria ryby a plody mora, ktorú sú považované za čisté a tým pádom povolené,“ upresňuje ďalej citácia.

Vegetariánstvo a muslimovia

Text pokračuje vymenúvaním prúdov vychádzajúcich z islámu, v ktorých sa tradícia vegetariánstva objavila. Boli to predovšetkým muslimskí mystici – tzv. súfiovia.

Uvádza tiež muslimského panovníka v Indii Akbara Veľkého, známeho podporovateľa vegetariánstva a nezabíjania zvierat.

Podkapitola „O ramadánskom pôste“, ktorej autorom je slovenský psychológ pôsobiaci na súkromnej neurologickej klinike v Dubaji Martin Kramár, poukazuje na biologické prednosti zdržiavania sa jedla a pitia od úsvitu do západu slnka počas pôstneho mesiaca ramadán.

Islamská nadácia na Slovensku je uvedená i v závere knihy v zozname Prispievatelia, informátori a ďalší spolupracovníci.

Martinská iniciatíva

Milan Šišmiš už od začiatku roku 2013 bojuje so skupinou intelektuálov, aktivistov a ďalších podporovateľov za reformu spôsobu, akým sa na Slovensku pristupuje k stravovaniu na školách a v ďalších štátnych stravovacích zariadeniach.

Tzv. Martinská iniciatíva to chce dosiahnuť rozšírením možností výberu jedál, aby boli pokryté potreby nie len vegetariánov, ale i ľudí z odlišných kultúr.

Práve preto úsilie podporila Islamská nadácia na Slovensku, keďže i na muslimov sa, podobne ako napríklad na židov, vzťahujú niektoré špecifické zásady stravovania. Práve ich dodržiavanie je v súčastnosti v štátnych stravovacích zariadeniach neraz zložité.

Knihu Milana Šišmiša Kniha o súcite vydala v tomto roku Slovenská národná knižnica. Je k dispozícii v kníhkupectvách a internetových obchodoch.

Zdieľať